HİZMETLERİMİZ

BİLGİ YÖNETİMİ

Şirketler, performanslarını ve verimliliklerini artırabilmek için teknolojiyi doğru kullanmalıdırlar. Teknolojiyi doğru kullanmak için gerekli optimal altyapının bulunması zorunludur.

Bu altyapıya olanak tanıyacak olan çok sayıda kurumsal IT Bileşeninin yönetimi zorlaşmakta ve kapasite kullanımı açısından her an verimsiz bir yapı ve yüksek maliyetlere gidilmesi riski oluşabilmektedir.

LCE teknoloji ihtiyacına cevap olacak ürün portföyünün önemli bileşeni olan donanım ve yazılım tabanlı çözümler konusunda müşterilere tüm ihtiyaçlarını en üst seviyedeki hizmet kalitesinde sunar.

Kurumlar bu sistemlerden kendi ihtiyaçlarına en uygun olanını seçmekten, bu ürünlerin doğru kurumlandırılmasına, bunların altyapıya uygun tasarlanıp kurulmasına, verimli kullanılmasına, oluşan hataların en hızlı ve etkin bir şekilde giderilmesine kadar bir çok alanda firmamız ile beraber çalışabilirler.

Çözümlerde amacımız, şirketin verimliliğini artırmak, maliyetleri düşürmek ve müşterilerinizin/çalışanlarınızın daha da memnun olmalarını sağlamaktır.

Etkili bir IT stratejisi, firmaların operasyonel maliyetlerini düşürecek çözümleri oluşturmalarına yardımcı olmaktadır.

PROJE YÖNETİM DESTEĞİ

LCE IT projeleri konusunda uzmanlaşmış ve kapsamlı hizmet sunmaktadır.

Hedefimiz en iyi ve en uygun proje yönetimi çözümlerini sunmaktır.

Proje yönetimim verimli bir şekilde yürütülmesi için projelerin her aşamasında sizi desteklemeye hazırız.

Dünyanın dört bir yanında proje yönetimi konusu hızlı bir şekilde kurumların dikkatini çekmektedir.

Kuruluşlar proje yönetimi metodolojilerini kullanarak daha verimli ve etkili projeler üretebilir, artan rekabet koşullarında avantaj ve proje sonuçlarında iyileşme elde ederler.

Danışmanlarımız, beklentilere dayalı analizden sonra, size uygun bir çözüm önereceklerdir.

Sistem kurulumu sonrasında sistem bakımı ve desteği için geniş hizmet çeşitleri sunuyoruz.

Projelerinizin her safhada daha verimli olması için çalışanlarımız bilgi, deneyim ve becerilerini sizinle paylaşacaktır.

IT DANIŞMANLIĞI

LCE , kurumların bilgi teknolojisi (IT) yöneticilerine danışmanlarının bilgi birikimi ve deneyimi ile desteklenen komple bir hizmet ve strateji seti sunmaktadır. Sektör deneyimi, fonksiyonel iş gereksinimlerine hâkimiyet, yönetim kapasitesi, uluslararası kapasite ve teknik derinlik ile birleştirilerek aşağıdaki alanlarda hizmetler sunmaktadır:

IT Stratejisi ve Planlama : Değişen piyasa koşulları ve yeni fırsatların sürekli değerlendirilebilmesi için iş ve bilgi teknolojisi stratejilerinin geliştirilmesi, güncellenmesi ve entegre edilmesi.
IT Değer Yönetimi : Müşterilerimizin IT fonksiyonlarını bağımsız bir işletme gibi çalıştırabilmeleri için gerekli süreç ve araçlar ile desteklenmesi.
IT Transformasyon : Şirketlerin IT vizyonlarını gerçekleştirebilmeleri için gerekli teknoloji operasyonları ve organizasyonlarındaki yeniden yapılandırmalarda yön gösterilmesi.
IT Kaynak Kullanımı : Mevcut iç ve dış kaynak kullanımının maliyet yapıları ve hizmet seviyelerinin incelenerek, maliyeti ve hizmet seviyesini iç düzenlemeler, tedarikçi seçimi, sözleşme yönetimi gibi yöntemler aracılığı ile iyileştirebilecek alternatiflerin değerlendirilmesi.
IT Mevcut Durum Değerlendirmesi : Mevcut IT yapısının geniş bir perspektiften ve çok çeşitli bilgi teknolojisi disiplinleri açılarından güçlü yanlarının ve risklerinin değerlendirilmesi.
IT Üst Düzey Yapılandırması : BT strateji ve planlarının oluşturulması, insiyatiflerin geliştirilmesi, uygulanması ve BT operasyonlarının izlenmesi; riski minimize ve kazancı maksimize edecek, bugüne ve geleceğe değer yaratacak şekilde kurumsallaştırmaya destek sağlanması.

YAZILIM GELİŞTİRME

Şirketlerin envanterinde bulunan satın alınmış birçok yazılımın uyumlu ve entegre çalışamaması sektörlerin en büyük problemlerinden biridir.

LCE özellikle entegrasyon konusunda uzmanlığını geliştirmiştir.

Kaliteli yazılım, bilgiye ulaşmanın doğruluğunu artırdığı gibi şirketlerin analiz güçlerine, ileriye dönük planlarının doğruluğuna olumlu etki etmektedir.

LCE yazılım geliştirme sürecinde bu kalitenin yakalanması ve sürekliliğinin sağlanabilmesi için çalışmaktadır.

Geliştirdiğimiz yazılımların analiz, geliştirme ve test süreçlerinde müşterilerimiz ile birlikte çalışarak, onların bu aşamaların içinde olmalarını sağlamaktayız.

Bu sayede yazılım süreçlerinin daha verimli, daha şirkete uygun olarak oluşturulmasını desteklemekteyiz.

BİLGİ GÜVENLİĞİ

Bilgi güvenliği, bilginin bir varlık olarak hasarlardan korunması, doğru teknolojinin, doğru amaçla ve doğru şekilde kullanılarak bilginin her türlü ortamda, istenmeyen kişiler tarafından elde edilmesini önlemek, elektronik ortamlarda verilerin veya bilgilerin saklanması ve taşınması esnasında bilgilerin bütünlüğü bozulmadan, izinsiz erişimlerden korunması için, güvenli bir bilgi işleme platformu oluşturma çabalarının tümüdür.

Başlıca saldırı türleri arasında, kaynak kod istismarı (code exploit), gizli dinleme (eavesdropping), hizmet aksattırma saldırıları (DoS), dolaylı saldırılar, arka kapılar (backdoor), doğrudan erişim saldırıları, sosyal veya toplum mühendisliği ve kriptografik saldırıları saymak mümkündür. İnsan faktörü, her işte olduğu gibi bilgisayar sistemleri güvenliğinde de, en önemli etken olarak karşımıza çıkmaktadır.

Günümüzde bilişim teknolojilerinin yaygınlaşması ve günlük hayatımızda yapmış olduğumuz iş ve işlemlerin elektronik ortamlarda hızla yapılmaya başlanması, bilgi güvenliğinin sağlanmasını zorunlu hale getirmektedir. Bilgi güvenliğini sağlanabilmesi için;

a) Korunacak bilginin değerinin bilinmesi ve ona göre korunması,

b) Saldırılar, türleri ve saldırgan davranışlarının karşı tedbirlerde dikkate alınması ve bu çerçeve belirlenecek olan politikaların uygulanması karşılaşılacak sıkıntı ve tehlikeler büyük oranda azaltacak, işgücü, zaman ve maddi kayıplarıönleyecek, Internet üzerinden gelebilecek zararlı yazılımları veya program parçacıklarına karşı kişisel ve kurumsal bilgi güvenliğinin sağlanmasında büyük katkılar sağlayacaktır.

Bilgi güvenliği konusunda zafiyetlerle karşılaşılmaması için, kişilerin ve kurumların basitten en karmaşığa bir dizi önlemler alması gereklidir. LCE firmalarla yaptığı IT Mevcut Durum Analizi çalışmalarında bilgi güvenliği seviyesini de ölçmekte ve basitten karmaşığa kadar çeşitli seviyelerde öneriler getirmektedir.

ALT YAPI

Tasarımı, ölçeği ve büyüklüğü ne olursa olsun bir ağın verimli ve performanslı çalışabilmesi için ağ tasarımının ihtiyaçlara cevap verebilecek kapasitede ve çoğunlukla genişleyeceği kapasiteler düşünülerek yapılması Premier Türk ’ün ağ çözümlerinde önemle üzerinde durduğu unsurlardan ilkidir.

Yerel Alan Ağ (LAN) çözümlerimiz, aynı binada veya birbirine çok uzak olmayan birden çok bina arasında haberleşme ve veri iletim ihtiyacı olan şirket, kurum ve kuruluşların beklentilerini karşılayacak şekilde anahtarlama (SWITCHING), LAYER3 SWITCHING, ağ tasarımı, VLAN (Sanal LAN) kurulumu, bina ve kampüs içi yapısal kablolama, ağ yönetimi, analiz, iyileştirme ve destek servislerini kapsar. VLAN ; Sanal LAN’ lar ağdaki trafiği sadeleştirmek için aktif cihaz üzerinde oluşturulan küçük ağ parçalarıdır. Fiziksel olarak OSI 2. katmanda çalışan bir anahtarda trafiğin sadece ilgili birimlere dahil olan kullanıcılara akması VLAN tasarımı ile sağlanır.

LAN çözümlerimiz ile eğitim kurumlarında, mağazacılık sektöründe, çeşitli üretim alanlarında, finans alanında, sağlık, turizm ve bunun gibi birçok alanda kaliteli, verimli ve ekonomik servisler sunulabilmektedir. IP üzerinden ses iletim çözümlerimiz ile artık telefon görüşmelerinizi IP ağınız üzerinden yapabilirsiniz. VoIP çözümlerimiz ile şirketler telefon görüşmeleri için mevcut veri bağlantı linklerini, Internet bağlantılarını ve IP tabanlı geniş alan ağlarını kullanarak iletişim maliyetlerini düşürebilirler.

VoIP çözümlerimiz ile kiralık hatlar, Frame-Relay şebekesi, VPN ağları üzerinde ve Internet bağlantıları kullanarak şirketler, şehirler arası şube, bayi ve bölge müdürlükleri ile ücretsiz telefon görüşmeleri yapabilir, mevcut veri iletim ağlarını ses iletim ihtiyaçları için kullanarak teknoloji yatırımlarından elde ettikleri verimi yükseltebilirler.

WLAN hizmetiyle müşterilerimize, kurumlarındaki ortak çalışma alanlarında internet ve intranet erişi sağlıyoruz. Bu hizmetin en büyük avantajı, çalışanların bilgiye bağımsız olarak, sürekli erişebilmeleri ve bu sayede daha verimli çalışabilmeleridir.

Müşterilermiz, kurulan WLAN altyapısıyla dizüstü bilgisayarlarını yada mobil erişim cihazlarını kurum içerisinde istedikleri tüm alanlarda kablosuz çalışma ortamı yaratabiliyorlar. WLAN hizmetimizin en önemli farkı ise sağladığımız yüksek güvenlik seviyesidir. Kablosuz erişimin, kablolu erişim ile aynı güvenlik seviyesinde sağlanabilmesi ve bu network’e doğru girebilmesi için, merkezi kullanıcı sorgulama ve doğrulama sistemi ile WLAN kullanımı entegre edilmiştir. Bu sayede, doğru kullanıcıların sisteme dahil olması ve verinin şifrelenmesini sağlıyoruz